Izilwanyana, izilwanyana

IZIMPILO NEZINTLOKO

izilwanyana

1. XLUMX. inkukhu a. quill

1. fox

2. inkukhu a. quill

3. raccoon 4. ingcuka

3. raccoon

4. ingcuka

5. i-oose a. nyiweyo

5. i-oose a. nyiweyo

6. inyamazane. XoUMX. i-fawn

6. inyamazane

a. inselo

7. i-fawn

8. mouse-mouse 9. i-chipmunk 10. I-rat 11. i-squirrel 12. umvundla

8. mouse

9. chipmunk

10. ireyiti

11. squirrel

12. umvundla

13. 14. i-beaver 15. bat

13. gopher

14. beaver

15. bat

16. skunk 17. possum

16. skunk

17. possum

18. i-esile 19. ibhokhwe

18. esile

19. ibhokhwe

20. ikamela a. XMUMX. llama

20. ikamela

a. i-hump

21. llama

22. ihashe a. umsila 23. 24. ipony

22. ihashe a. umsila

23. i foal

24. ipony

25. XMUMX armadillo. kangaroo a. isikhwama

25. armadillo

26. kangaroo a. isikhwama

27. ingwe a. mabala

27. ingwe a. mabala

28. isirafu

28. isirafu

29. bison

29. bison

30. Indlovu a. busk b. trunk

30. indlovu

a. ngqa

b. trunk

31. tiger a. 32. ingonyama a. mane

31. tiger

a. i-paw

32. ngonyama

a. mane

33. imbumbulu 34. Xena 35. iihhinoceros a. uphondo

33. imvubu

34. hyena

35. iihhinoceros a. uphondo

36. idiza i. imivimbo

36. idiza

a. imivimbo

37. ibhere elimnyama a. ukuphosa

37. ibhere elimnyama a. ukuphosa

38. i-grizzly bear

38. i-grizzly bear

39. Ibhere le polar 40. i-koala (ibhere) i-41. ipanda

39. ibhere eliyiphola

40. koala (ibhere)

41. ipanda

42. i-monkey 43. I-44 yama-chimpanzee. gibbon

42. isilwanyana

43. izimpukane

44. gibbon

45. 46. i-orangutan

45. ibhokhwe

46. i-orangutan

47. gorilla

47. gorilla

48. umdlalo

48. umdlalo

49. XMUMX. slug

49. imbungu

50. slug

izilwanyana

51. ikati a. iWhiskers 52. inkonti

51. ikati

a. ivuvu

52. inkonti

53. Inja 54. 55 puppy. hamster

53. inja

54. puppy

55. hamster

56. Gerbil 57. uhagu etyebe kakhulu

56. gerbil

57. uhagu etyebe kakhulu