Inyama, iiKhola, iLwandle

I-MEAT, UKUPHETHA, NENKQUBO

Inyama

1 steak
I-2 yenkomo yomhlaba
I-3 yenkomo yenkomo
I-4 idla inyama
Izibambo ze5
Umlenze we-6 wegusha
I-7 yemvu yeengxube
8 tripe
9 isibindi
10 ingulube
I-11 i-cock chops
I-12 sausages
13 ham
I-14 ibhakoni
I inkuku
Inkukhu ye15
16 amabele enkukhu
I-17 imilenze yenkukhu / iigubhu
I-18 amaphiko enkukhu
Izitenxo zenkukhu ze-19
20 turkey
I-21 idada
ZoLwandle
IFISH
I-salmon ye-22
23 halibut
24 haddock
25
26 trout
27 catfish
I-28 ifayile yedwa
SHELLFISH
I-29 shrimp
30 scallops
I-31 crabs
Iifayile ze32
33 mussels
Ii-oyster 34
35 lobster


1. yenkomo

2. Inyama yenkomo engumgubo
3. icazi
4. inyama
5. steak

6. inyama yehagu

7. isoseyiji

8. icazi
9. i-chops
10. ncedisa iimbambo

11. inyama yehagu
12. iham


13. inyama yegusha

14. umlenze
15. i-chops