AMAZIKO EMFUNDO

AMAZIKO EMFUNDO


Isitishi samapolisa
Isikhululo somlilo
Esibhedlele C
Idolophu yedolophu / iholo leedolophu
Iziko lo lonwabo
Ukulahlwa kweF
Iziko leziko leziko le-H eliziko eliphezulu
Icawa Y Yinqanawa K Mosque L tempile

1 ophazamisayo
Igosa le polisa le2
Imoto yamapolisa ye3
4 injini yomlilo
5 umlilo
Igumbi lexakeka lika6
I-7 EMT / i-paramedic
I-ambulance ye8
I-dolophu ye-9 / umphathi wesixeko
Igumbi lokuhlangana le-10
I-11 gym
Umlawuli wezinto ze-12
Igumbi lomdlalo we13
I-14 yokubhukuda
Abasebenzi bezocociso lwe-15
Isikhungo sokubuyisela i-16
Umsebenzi we-careless child 17
I-18 nursery
Igumbi lokudlala le-19
Umqeshwa we-20 okhulayo / okhuseleko lomsebenzi