IMALI

IMALI

Zemali

igama

ixabiso

Kubhaliwe njengo:

I-1 penny
Nickel 2
I-3 dime
I4 kwikota
I-5 idola
6 dollar yesiliva
pesenti enye
iintente ezintlanu
iisente ezilishumi
amasenti amabini anesithandathu
amasenti amahlanu
idola enye
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$1.00

imali yeloo lizwe

igama

Maxa wambi sithi:

ixabiso

Kubhaliwe njengo:

7 (ngabo-) bill dollar
I-8 i-bill dollar emihlanu
I-9 i-bill dollar eyishumi
I-10 i-bill yeedola ezimashumi mabini
I-11 i-bill bill engamashumi amahlanu
12 (ngabo-) bill ezilikhulu dollar
enye
ezintlanu
elishumi
ezingamashumi amabini
mahlanu
ikhulu
idola enye
amahlanu idola
idola ezilishumi
iidola ezingamashumi amabini
amahlanu idola
ikhulu leedola
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00